Om Örebro Airport

örebro airport

Örebro Airport är strategiskt belägen cirka 12 kilometer väster om Örebro, nära korsningen mellan E18 och E20. Genom flygplatsens centrala läge och de goda kommunikationerna har regionens företag, organisationer och invånare snabb och enkel tillgång till vår frakt-, charter- och reguljärverksamhet. Under 2016 var passagerarantalet runt 110 000 inom charter- och flyglinjetrafik.

På Örebro Airport finns hela det serviceutbud du förknippar med en regionalt viktig flygplats. Flygplatsen är handikappanpassad och utformad för snabb och effektiv incheckning. Tack vare det strategiska läget och vår höga servicenivå har Örebro Airport under de senaste åren vuxit till att bli en av Sveriges största charter- och fjärde störst inom fraktflygplatser.