Foto: Anders Ek

fraktuppdrag

Charter/ad hoc

Charter/ad hoc-uppdrag är Örebro Airports specialitet. Vi är i dag Skandinaviens största flygplats inom detta område och har stor erfarenhet av att klara komplexa uppdrag med kort varsel. Tack vare en hög servicenivå och inställningen att ingenting är omöjligt har många uppdragsgivare upptäckt Örebro Airport. Vi tar emot allt ifrån den minsta Cessnan till en Boeing 747.

Förfrågningar hänvisas att kontakta +46(0)19-30 70 00 eller handling@orebroairport.se

Dangerous Goods Regulation

DGR står för Dangerous Goods Regulation och är ett kompetensområde där Örebro Airport har lång erfarenhet. Vi ser till att hantera alla nödvändiga dokument, all kontroll samt att frakten sköts helt enligt regelverket för farligt gods. När det gäller DGR samarbetar vi med företaget DGM som är en av Sveriges främsta experter på transporter av farligt gods.

Vill du veta mer? Kontakt +46(0)19-30 70 00 eller handling@orebroairport.se

hjälpsändningar

Detta är uppdrag som gör oss lite extra stolta. När människor runt om i världen är i nöd och behöver hjälp rycker en organisation som t.ex. Räddningsverket in. Örebro Airport har ett mycket väl utvecklat samarbete med Räddningsverket och håller hela tiden en hög beredskapsnivå. På mycket kort tid kan vi få en stor organisation på fötter för att klara stora och komplexa uppdrag.

Vi tar också hand om Försvarsmaktens transporter för deras fredsbevarande styrkor i bland annat Afghanistan. Dessutom är Örebro Airport ständigt i beredskapsläge för att ta emot Nordic Battle Group som är EU:s beredskapsstyrka.

Vill du veta mer? Kontakta +46(0)19-30 70 00 eller handling@orebroairport.se

skrymmande gods

Skrymmande gods handlar helt enkelt om stora och komplexa fraktuppdrag. Ännu har inget kommit till Örebro Airport som vi inte kunnat lasta. Därför vänder sig många uppdragsgivare till oss när det gäller stora och tunga frakter. Vi klarar både de svåra lyften (upp till 100 ton per kolli) och kan ta emot världens största fraktplan som rymmer det mesta.

Vill du veta mer? Kontakta +46(0)19-30 70 00 eller handling@orebroairport.se

Foto. Anders Ek