Ankomst & avgång

Här finner du dagens ankommande och avgående flyg.

Avgående Ankommande
Datum Tid Flight Destination Anmärkning
2021-09-23 17:05 JTD604 Chania
Datum Tid Flight Från Anmärkning
2021-09-23 16:05 JTD604 Chania

Kundtjänst / trafikinformation

019-30 70 00

Teknisk information

Örebro Läns Flygplats AB
705 94 Örebro

Örebro airport