Kontakt

SERVICE för resenärer

Flygplatsens mest förekommande frågor med svar.
E-post: servicecenter@orebroairport.se
Servicecenter: +46 (0)19- 30 70 30

Service handling och frakt

E-post: handling@orebroairport.se
Handling:
+46 (0)19- 30 70 34 eller +46 (0)19- 30 70 28
Växel: +46 (0)19- 30 70 00
Fax: +46 (0)19- 24 11 13

postadress

Örebro Läns Flygplats
705 94 Örebro
Sverige

Kontakt till Några av flygplatsens medarbetare

Mikael Smedberg
VD & affärsutveckling persontrafik
Telefon: +46 (0)19 30 70 18
mikael.smedberg[at]orebroairport.se

Johan Ljungberg
Verksamhetsansvarig
Telefon: +46 (0)19 30 70 11
johan.ljungberg[at]orebroairport.se

Ulla Fägersten
Operativ verksamhet
Telefon: +46 (0)19 30 70 32
ulla.fagersten[at]orebroairport.se

Marcus Larsson
Flygsäkerhet
Telefon: +46 (0)19 30 70 02
marcus.larsson[at]orebroairport.se

Anders Granfelt
Uppdragskoordinering
Telefon +46 (0) 19 30 70 35
anders.granfelt[at]orebroairport.se

Morgan Sandberg
Brand & räddning
Telefon: +46 (0)19 30 70 24
morgan.sandberg[at]orebroairport.se

Daniel Acar
Ekonomi
Telefon: +46 (0)19 30 70 14
daniel.acar[at]orebroairport.se

Viktoria Johansson
Marknad & kommunikation
Telefon: +46 (0)19 30 70 22
viktoria.johansson[at]orebroairport.se

Cecilia Larsson
Hållbarhet & säkerhet
Telefon: +46 (0)19 30 70 23
cecilia.larsson[at]orebroairport.se

Mikael Reinholdz
IT & ANS
Telefon: +46 (0)19 30 70 15
mikael.reinholdz[at]orebroairport.se

Erik Johansson
Fastighet, infrastruktur & utrustning
Telefon: +46 (0)19 30 70 13
erik.johansson[at]orebroairport.se

Lars Willgård
Utbildning
Telefon: +46 (0)19 30 70 12
lars.willgard[at]orebroairport.se