NY HJÄLPSÄNDNING till Jordbävningsdrabbade området FRÅN ÖREBRO

Johan Nilsson från Örebro Flygplats ser till att godset med elverk, tält, sängar och madrasser lastas ombord på Airbus A300.

Nyhet

Ännu en hjälpsändning avgick från Örebro Airport till det jordbävningsdrabbade området i Turkiet och Syrien under kvällen den 16 februari. En Airbus A300 lyfte straxt efter kl.20, denna gång fullastad med bland annat tält, sängar, madrasser, mat och elverk som ett komplement till söndagens last. Uppdraget arrangeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som har en nära dialog med personal på plats och samarbetsorganisationer i Turkiet och Syrien. MSB är även Sveriges kontaktpunkt för Nato:s civila kriskoordinering och EU:s civilskyddsmekanism.

https://www.msb.se/sv/aktuellt/nyheter/2023/februari/msb-kompletterar-transport-till-turkiet-med-sangar-och-elverk/ Länk till annan webbplats.

Lastning på maindeck med gemensamma krafter.

Materiel lastas i flygplanets lower belly och maindeck på Airbus A300.

Pallarna innehåller tält, elverk, mat, sängar, madrasser, täcken och kuddar. I bakgrunden syns Airbus A300 som snart skall börja lastas.

Anders Granfelt från Örebro Flygplats kontrollerar vikt inför lastningen.